Loučení, loučení ...


Vážení přátelé, tento amatérský web a jeho přílohy

provozuji od roku 2006.

A nadešla doba, kdy považuji za vhodné jeho provoz

z osobně/technických důvodů k 10. 8. 2019 ukončit.


Děkuji všem, kteří se sem občas podívali

a končím s přáním a zvoláním:


"Ať chátráme co nejpomaleji".


Kurt Barták

 

Farewell ...